Poutsma, Sake, Lykles
SexMale
Age 67
Born Aug 1835 in Haskerhorne (Friesland)
DeceasedFri 17 Oct 1902 in Haskerhorne (Friesland)
Buried
OccupationBoer en Veehandelaar
Father Poutsma, Lykle, Sakes
Mother Holtrop, Grietje, Ypes
 
Sister Poutsma, Minke, Lykles
Sister Poutsma, Klaasje, Lykeles
MarriageFri 11 May 1860 in Doniawerstal
WithBakker, Wouters (Wiepke)
Children(5) Poutsma, Antje
Poutsma, Lykle, Sakes (3)
Poutsma, Grietje
Poutsma, Mienke
Poutsma, Aaltje
MarriageTue 27 Jun 1876 in Aengwirden
WithKrikke, Jentje
  

Reference 1068834984
Date w 18-12-2006