Poutsma, Tryntje
GeslachtVrouw
Leeftijd
Geboren ma 19 jul 1677 te Gorredijk (Friesland)
Overleden
Begraven
Beroep
Vader Poutsma, Tammerus, Abrahamus
Moeder Andries, Yttje
Broer Poutsma, Andries
Zus Poutsma, Trijntje
Zus Poutsma, Jetske, Tammerus
Zus Poutsma, Jetske, Tammerus(4)
Broer Poutsma, Yzašk, Tammerus
Broer Poutsma, Ysašk, Tammes(8)
Broer Poutsma, Andries
Zus Poutsma, Zaara
Zus Poutsma, Zaara
Zus Poutsma, Zaara
Zus Poutsma
Broer Poutsma, Andries
Zus Poutsma, Zaara
Broer Poutsma, Andries
Zus Poutsma, Eelcjen
Broer Poutsma, Abraham(6)
Huwelijk te Sneek
MetHaanstra, Wybrandus
Kinderen(6) Haanstra, Watze
Poutsma, Tammeris (6)
Haanstra, IJbe, Tj. Ringnadi
Haanstra, Bauke (1)
Haanstra, IJttje
Poutsma, Rinse

Referentie 1068406177
Datum w 01-05-2004