Poutsma, Rinse
GeslachtMan
Leeftijd
Geboren 1715
Overleden
Begraven
Beroep
Vader Haanstra, Wybrandus
Moeder Poutsma, Tryntje
 
Broer Haanstra, Watze
Broer Poutsma, Tammeris(6)
Broer Haanstra, IJbe, Tj. Ringnadi
Broer Haanstra, Bauke(1)
Zus Haanstra, IJttje
Relatie
MetVunt, Antje
  

Referentie 1070287222
Datum w 03-02-2004