Poutsma, Feikje
GeslachtMan
Leeftijd
Geboren wo 3 nov 1824
Overleden
Begraven
BeroepSchoolopziener te Haarlem
Vader Poutsma, Jannes, Sakes
Moeder Jong, Minke, Klases de
 
Zus Poutsma, Catharina(4)
Broer Poutsma, Jetse, Jannes (Idootje)
Broer Poutsma, Izaak(3)
Broer Poutsma, Klaas, Jannes(5)
Relatie
MetNN, Fenna
  

Referentie 1068626902
Datum w 22-06-2004