de Jong, Minke, Klases
GeslachtVrouw
Leeftijd 46
Geboren 1790 te Haskerland (Friesland)
Overleden zo 17 apr 1836 te Nijehaske (Friesland)
Begraven
Beroep
Vader
Moeder
Huwelijk do 4 nov 1813 te Haskerland (Friesland)
MetPoutsma, Jannes, Sakes
Kinderen(5) Poutsma, Catharina (4)
Poutsma, Jetse, Jannes (Idootje)
Poutsma, Izaak (3)
Poutsma, Klaas, Jannes (5)
Poutsma, Feikje

Referentie 1068626891
Datum w 28-06-2004