Haanstra, IJttje
GeslachtVrouw
Leeftijd
Geboren 1714
Overleden
Begraven
Beroep
Vader Haanstra, Wybrandus
Moeder Poutsma, Tryntje
 
Broer Haanstra, Watze
Broer Poutsma, Tammeris(6)
Broer Haanstra, IJbe, Tj. Ringnadi
Broer Haanstra, Bauke(1)
Broer Poutsma, Rinse

Referentie 1070287221
Datum 03-02-2004