Haanstra, Bauke
GeslachtMan
Leeftijd
Geboren 1712
Overleden
Begraven
Beroep
Vader Haanstra, Wybrandus
Moeder Poutsma, Tryntje
 
Broer Haanstra, Watze
Broer Poutsma, Tammeris(6)
Broer Haanstra, IJbe, Tj. Ringnadi
Zus Haanstra, IJttje
Broer Poutsma, Rinse
Relatie
MetZwart, Lieuwkje, G.
Kinderen(1) Haanstra, Grietje

Referentie 1070287220
Datum 03-02-2004